Ontslag Wittewierum

Uw werkgever in Wittewierum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wittewierum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wittewierum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wittewierum. Uw werkgever in Wittewierum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wittewierum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wittewierum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wittewierum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wittewierum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wittewierum of met bevallingsverlof bent in Wittewierum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wittewierum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wittewierum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wittewierum
 • Als u in Wittewierum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wittewierum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wittewierum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wittewierum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wittewierum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wittewierum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wittewierum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wittewierum. Uitzonderingen in Wittewierum;
 • Als uw werkgever in Wittewierum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wittewierum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wittewierum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wittewierum niet geschikt voor uw werk in Wittewierum of
 • u functioneert niet voldoende in Wittewierum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wittewierum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wittewierum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wittewierum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wittewierum verblijft, dan mag uw werkgever in Wittewierum u eveneens wel ontslaan.