Ontslag Witteveen

Uw werkgever in Witteveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Witteveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Witteveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Witteveen. Uw werkgever in Witteveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Witteveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Witteveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Witteveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Witteveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Witteveen of met bevallingsverlof bent in Witteveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Witteveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Witteveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Witteveen
 • Als u in Witteveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Witteveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Witteveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Witteveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Witteveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Witteveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Witteveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Witteveen. Uitzonderingen in Witteveen;
 • Als uw werkgever in Witteveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Witteveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Witteveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Witteveen niet geschikt voor uw werk in Witteveen of
 • u functioneert niet voldoende in Witteveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Witteveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Witteveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Witteveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Witteveen verblijft, dan mag uw werkgever in Witteveen u eveneens wel ontslaan.