Ontslag Witten

Uw werkgever in Witten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Witten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Witten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Witten. Uw werkgever in Witten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Witten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Witten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Witten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Witten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Witten of met bevallingsverlof bent in Witten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Witten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Witten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Witten
 • Als u in Witten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Witten wilt opnemen;
 • Omdat u in Witten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Witten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Witten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Witten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Witten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Witten. Uitzonderingen in Witten;
 • Als uw werkgever in Witten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Witten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Witten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Witten niet geschikt voor uw werk in Witten of
 • u functioneert niet voldoende in Witten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Witten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Witten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Witten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Witten verblijft, dan mag uw werkgever in Witten u eveneens wel ontslaan.