Ontslag Wittem

Uw werkgever in Wittem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wittem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wittem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wittem. Uw werkgever in Wittem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wittem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wittem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wittem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wittem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wittem of met bevallingsverlof bent in Wittem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wittem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wittem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wittem
 • Als u in Wittem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wittem wilt opnemen;
 • Omdat u in Wittem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wittem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wittem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wittem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wittem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wittem. Uitzonderingen in Wittem;
 • Als uw werkgever in Wittem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wittem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wittem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wittem niet geschikt voor uw werk in Wittem of
 • u functioneert niet voldoende in Wittem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wittem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wittem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wittem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wittem verblijft, dan mag uw werkgever in Wittem u eveneens wel ontslaan.