Ontslag Wittelte

Uw werkgever in Wittelte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wittelte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wittelte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wittelte. Uw werkgever in Wittelte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wittelte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wittelte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wittelte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wittelte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wittelte of met bevallingsverlof bent in Wittelte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wittelte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wittelte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wittelte
 • Als u in Wittelte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wittelte wilt opnemen;
 • Omdat u in Wittelte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wittelte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wittelte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wittelte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wittelte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wittelte. Uitzonderingen in Wittelte;
 • Als uw werkgever in Wittelte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wittelte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wittelte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wittelte niet geschikt voor uw werk in Wittelte of
 • u functioneert niet voldoende in Wittelte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wittelte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wittelte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wittelte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wittelte verblijft, dan mag uw werkgever in Wittelte u eveneens wel ontslaan.