Ontslag Wittebrink

Uw werkgever in Wittebrink mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wittebrink zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wittebrink

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wittebrink. Uw werkgever in Wittebrink mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wittebrink arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wittebrink niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wittebrink te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wittebrink u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wittebrink of met bevallingsverlof bent in Wittebrink.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wittebrink kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wittebrink die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wittebrink
 • Als u in Wittebrink lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wittebrink wilt opnemen;
 • Omdat u in Wittebrink lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wittebrink lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wittebrink wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wittebrink op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wittebrink

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wittebrink. Uitzonderingen in Wittebrink;
 • Als uw werkgever in Wittebrink bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wittebrink aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wittebrink gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wittebrink niet geschikt voor uw werk in Wittebrink of
 • u functioneert niet voldoende in Wittebrink.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wittebrink

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wittebrink niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wittebrink of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wittebrink verblijft, dan mag uw werkgever in Wittebrink u eveneens wel ontslaan.