Ontslag Witte paarden

Uw werkgever in Witte paarden mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Witte paarden zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Witte paarden

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Witte paarden. Uw werkgever in Witte paarden mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Witte paarden arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Witte paarden niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Witte paarden te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Witte paarden u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Witte paarden of met bevallingsverlof bent in Witte paarden.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Witte paarden kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Witte paarden die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Witte paarden
 • Als u in Witte paarden lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Witte paarden wilt opnemen;
 • Omdat u in Witte paarden lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Witte paarden lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Witte paarden wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Witte paarden op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Witte paarden

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Witte paarden. Uitzonderingen in Witte paarden;
 • Als uw werkgever in Witte paarden bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Witte paarden aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Witte paarden gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Witte paarden niet geschikt voor uw werk in Witte paarden of
 • u functioneert niet voldoende in Witte paarden.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Witte paarden

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Witte paarden niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Witte paarden of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Witte paarden verblijft, dan mag uw werkgever in Witte paarden u eveneens wel ontslaan.