Ontslag Witrijt

Uw werkgever in Witrijt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Witrijt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Witrijt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Witrijt. Uw werkgever in Witrijt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Witrijt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Witrijt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Witrijt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Witrijt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Witrijt of met bevallingsverlof bent in Witrijt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Witrijt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Witrijt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Witrijt
 • Als u in Witrijt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Witrijt wilt opnemen;
 • Omdat u in Witrijt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Witrijt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Witrijt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Witrijt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Witrijt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Witrijt. Uitzonderingen in Witrijt;
 • Als uw werkgever in Witrijt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Witrijt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Witrijt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Witrijt niet geschikt voor uw werk in Witrijt of
 • u functioneert niet voldoende in Witrijt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Witrijt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Witrijt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Witrijt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Witrijt verblijft, dan mag uw werkgever in Witrijt u eveneens wel ontslaan.