Ontslag Witmarsum /wytmarsum

Uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Witmarsum /wytmarsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Witmarsum /wytmarsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Witmarsum /wytmarsum. Uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Witmarsum /wytmarsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Witmarsum /wytmarsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Witmarsum /wytmarsum of met bevallingsverlof bent in Witmarsum /wytmarsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Witmarsum /wytmarsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Witmarsum /wytmarsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Witmarsum /wytmarsum
 • Als u in Witmarsum /wytmarsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Witmarsum /wytmarsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Witmarsum /wytmarsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Witmarsum /wytmarsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Witmarsum /wytmarsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Witmarsum /wytmarsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Witmarsum /wytmarsum. Uitzonderingen in Witmarsum /wytmarsum;
 • Als uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Witmarsum /wytmarsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Witmarsum /wytmarsum niet geschikt voor uw werk in Witmarsum /wytmarsum of
 • u functioneert niet voldoende in Witmarsum /wytmarsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Witmarsum /wytmarsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Witmarsum /wytmarsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Witmarsum /wytmarsum verblijft, dan mag uw werkgever in Witmarsum /wytmarsum u eveneens wel ontslaan.