Ontslag Witman

Uw werkgever in Witman mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Witman zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Witman

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Witman. Uw werkgever in Witman mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Witman arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Witman niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Witman te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Witman u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Witman of met bevallingsverlof bent in Witman.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Witman kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Witman die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Witman
 • Als u in Witman lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Witman wilt opnemen;
 • Omdat u in Witman lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Witman lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Witman wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Witman op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Witman

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Witman. Uitzonderingen in Witman;
 • Als uw werkgever in Witman bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Witman aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Witman gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Witman niet geschikt voor uw werk in Witman of
 • u functioneert niet voldoende in Witman.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Witman

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Witman niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Witman of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Witman verblijft, dan mag uw werkgever in Witman u eveneens wel ontslaan.