Ontslag Withuis

Uw werkgever in Withuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Withuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Withuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Withuis. Uw werkgever in Withuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Withuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Withuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Withuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Withuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Withuis of met bevallingsverlof bent in Withuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Withuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Withuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Withuis
 • Als u in Withuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Withuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Withuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Withuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Withuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Withuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Withuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Withuis. Uitzonderingen in Withuis;
 • Als uw werkgever in Withuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Withuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Withuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Withuis niet geschikt voor uw werk in Withuis of
 • u functioneert niet voldoende in Withuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Withuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Withuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Withuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Withuis verblijft, dan mag uw werkgever in Withuis u eveneens wel ontslaan.