Ontslag Witharen

Uw werkgever in Witharen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Witharen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Witharen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Witharen. Uw werkgever in Witharen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Witharen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Witharen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Witharen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Witharen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Witharen of met bevallingsverlof bent in Witharen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Witharen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Witharen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Witharen
 • Als u in Witharen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Witharen wilt opnemen;
 • Omdat u in Witharen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Witharen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Witharen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Witharen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Witharen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Witharen. Uitzonderingen in Witharen;
 • Als uw werkgever in Witharen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Witharen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Witharen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Witharen niet geschikt voor uw werk in Witharen of
 • u functioneert niet voldoende in Witharen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Witharen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Witharen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Witharen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Witharen verblijft, dan mag uw werkgever in Witharen u eveneens wel ontslaan.