Ontslag Witdonk

Uw werkgever in Witdonk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Witdonk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Witdonk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Witdonk. Uw werkgever in Witdonk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Witdonk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Witdonk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Witdonk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Witdonk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Witdonk of met bevallingsverlof bent in Witdonk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Witdonk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Witdonk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Witdonk
 • Als u in Witdonk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Witdonk wilt opnemen;
 • Omdat u in Witdonk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Witdonk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Witdonk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Witdonk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Witdonk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Witdonk. Uitzonderingen in Witdonk;
 • Als uw werkgever in Witdonk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Witdonk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Witdonk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Witdonk niet geschikt voor uw werk in Witdonk of
 • u functioneert niet voldoende in Witdonk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Witdonk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Witdonk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Witdonk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Witdonk verblijft, dan mag uw werkgever in Witdonk u eveneens wel ontslaan.