Ontslag Wissenkerke

Uw werkgever in Wissenkerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wissenkerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wissenkerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wissenkerke. Uw werkgever in Wissenkerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wissenkerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wissenkerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wissenkerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wissenkerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wissenkerke of met bevallingsverlof bent in Wissenkerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wissenkerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wissenkerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wissenkerke
 • Als u in Wissenkerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wissenkerke wilt opnemen;
 • Omdat u in Wissenkerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wissenkerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wissenkerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wissenkerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wissenkerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wissenkerke. Uitzonderingen in Wissenkerke;
 • Als uw werkgever in Wissenkerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wissenkerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wissenkerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wissenkerke niet geschikt voor uw werk in Wissenkerke of
 • u functioneert niet voldoende in Wissenkerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wissenkerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wissenkerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wissenkerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wissenkerke verblijft, dan mag uw werkgever in Wissenkerke u eveneens wel ontslaan.