Ontslag Wissel

Uw werkgever in Wissel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wissel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wissel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wissel. Uw werkgever in Wissel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wissel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wissel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wissel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wissel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wissel of met bevallingsverlof bent in Wissel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wissel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wissel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wissel
 • Als u in Wissel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wissel wilt opnemen;
 • Omdat u in Wissel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wissel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wissel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wissel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wissel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wissel. Uitzonderingen in Wissel;
 • Als uw werkgever in Wissel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wissel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wissel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wissel niet geschikt voor uw werk in Wissel of
 • u functioneert niet voldoende in Wissel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wissel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wissel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wissel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wissel verblijft, dan mag uw werkgever in Wissel u eveneens wel ontslaan.