Ontslag Wisbroek

Uw werkgever in Wisbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wisbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wisbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wisbroek. Uw werkgever in Wisbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wisbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wisbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wisbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wisbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wisbroek of met bevallingsverlof bent in Wisbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wisbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wisbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wisbroek
 • Als u in Wisbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wisbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Wisbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wisbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wisbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wisbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wisbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wisbroek. Uitzonderingen in Wisbroek;
 • Als uw werkgever in Wisbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wisbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wisbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wisbroek niet geschikt voor uw werk in Wisbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Wisbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wisbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wisbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wisbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wisbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Wisbroek u eveneens wel ontslaan.