Ontslag Wirdumerdraai

Uw werkgever in Wirdumerdraai mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wirdumerdraai zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wirdumerdraai

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wirdumerdraai. Uw werkgever in Wirdumerdraai mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wirdumerdraai arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wirdumerdraai niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wirdumerdraai te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wirdumerdraai u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wirdumerdraai of met bevallingsverlof bent in Wirdumerdraai.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wirdumerdraai kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wirdumerdraai die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wirdumerdraai
 • Als u in Wirdumerdraai lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wirdumerdraai wilt opnemen;
 • Omdat u in Wirdumerdraai lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wirdumerdraai lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wirdumerdraai wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wirdumerdraai op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wirdumerdraai

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wirdumerdraai. Uitzonderingen in Wirdumerdraai;
 • Als uw werkgever in Wirdumerdraai bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wirdumerdraai aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wirdumerdraai gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wirdumerdraai niet geschikt voor uw werk in Wirdumerdraai of
 • u functioneert niet voldoende in Wirdumerdraai.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wirdumerdraai

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wirdumerdraai niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wirdumerdraai of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wirdumerdraai verblijft, dan mag uw werkgever in Wirdumerdraai u eveneens wel ontslaan.