Ontslag Wirdum /wurdum

Uw werkgever in Wirdum /wurdum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wirdum /wurdum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wirdum /wurdum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wirdum /wurdum. Uw werkgever in Wirdum /wurdum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wirdum /wurdum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wirdum /wurdum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wirdum /wurdum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wirdum /wurdum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wirdum /wurdum of met bevallingsverlof bent in Wirdum /wurdum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wirdum /wurdum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wirdum /wurdum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wirdum /wurdum
 • Als u in Wirdum /wurdum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wirdum /wurdum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wirdum /wurdum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wirdum /wurdum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wirdum /wurdum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wirdum /wurdum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wirdum /wurdum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wirdum /wurdum. Uitzonderingen in Wirdum /wurdum;
 • Als uw werkgever in Wirdum /wurdum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wirdum /wurdum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wirdum /wurdum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wirdum /wurdum niet geschikt voor uw werk in Wirdum /wurdum of
 • u functioneert niet voldoende in Wirdum /wurdum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wirdum /wurdum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wirdum /wurdum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wirdum /wurdum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wirdum /wurdum verblijft, dan mag uw werkgever in Wirdum /wurdum u eveneens wel ontslaan.