Ontslag “wirdum gn”

Uw werkgever in “wirdum gn” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “wirdum gn” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “wirdum gn”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “wirdum gn”. Uw werkgever in “wirdum gn” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “wirdum gn” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “wirdum gn” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “wirdum gn” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “wirdum gn” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “wirdum gn” of met bevallingsverlof bent in “wirdum gn”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “wirdum gn” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “wirdum gn” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “wirdum gn”
 • Als u in “wirdum gn” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “wirdum gn” wilt opnemen;
 • Omdat u in “wirdum gn” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “wirdum gn” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “wirdum gn” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “wirdum gn” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “wirdum gn”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “wirdum gn”. Uitzonderingen in “wirdum gn”;
 • Als uw werkgever in “wirdum gn” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “wirdum gn” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “wirdum gn” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “wirdum gn” niet geschikt voor uw werk in “wirdum gn” of
 • u functioneert niet voldoende in “wirdum gn”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “wirdum gn”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “wirdum gn” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “wirdum gn” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “wirdum gn” verblijft, dan mag uw werkgever in “wirdum gn” u eveneens wel ontslaan.