Ontslag Wirdum

Uw werkgever in Wirdum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wirdum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wirdum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wirdum. Uw werkgever in Wirdum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wirdum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wirdum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wirdum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wirdum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wirdum of met bevallingsverlof bent in Wirdum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wirdum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wirdum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wirdum
 • Als u in Wirdum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wirdum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wirdum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wirdum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wirdum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wirdum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wirdum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wirdum. Uitzonderingen in Wirdum;
 • Als uw werkgever in Wirdum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wirdum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wirdum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wirdum niet geschikt voor uw werk in Wirdum of
 • u functioneert niet voldoende in Wirdum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wirdum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wirdum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wirdum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wirdum verblijft, dan mag uw werkgever in Wirdum u eveneens wel ontslaan.