Ontslag Winthagen

Uw werkgever in Winthagen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winthagen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winthagen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winthagen. Uw werkgever in Winthagen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winthagen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winthagen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winthagen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winthagen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winthagen of met bevallingsverlof bent in Winthagen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winthagen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winthagen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winthagen
 • Als u in Winthagen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winthagen wilt opnemen;
 • Omdat u in Winthagen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winthagen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winthagen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winthagen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winthagen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winthagen. Uitzonderingen in Winthagen;
 • Als uw werkgever in Winthagen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winthagen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winthagen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winthagen niet geschikt voor uw werk in Winthagen of
 • u functioneert niet voldoende in Winthagen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winthagen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winthagen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winthagen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winthagen verblijft, dan mag uw werkgever in Winthagen u eveneens wel ontslaan.