Ontslag Winterswijk ratum

Uw werkgever in Winterswijk ratum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk ratum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk ratum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk ratum. Uw werkgever in Winterswijk ratum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk ratum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk ratum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk ratum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk ratum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk ratum of met bevallingsverlof bent in Winterswijk ratum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk ratum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk ratum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk ratum
 • Als u in Winterswijk ratum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk ratum wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk ratum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk ratum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk ratum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk ratum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk ratum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk ratum. Uitzonderingen in Winterswijk ratum;
 • Als uw werkgever in Winterswijk ratum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk ratum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk ratum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk ratum niet geschikt voor uw werk in Winterswijk ratum of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk ratum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk ratum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk ratum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk ratum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk ratum verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk ratum u eveneens wel ontslaan.