Ontslag Winterswijk miste

Uw werkgever in Winterswijk miste mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk miste zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk miste

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk miste. Uw werkgever in Winterswijk miste mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk miste arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk miste niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk miste te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk miste u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk miste of met bevallingsverlof bent in Winterswijk miste.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk miste kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk miste die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk miste
 • Als u in Winterswijk miste lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk miste wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk miste lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk miste lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk miste wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk miste op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk miste

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk miste. Uitzonderingen in Winterswijk miste;
 • Als uw werkgever in Winterswijk miste bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk miste aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk miste gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk miste niet geschikt voor uw werk in Winterswijk miste of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk miste.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk miste

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk miste niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk miste of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk miste verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk miste u eveneens wel ontslaan.