Ontslag Winterswijk meddo

Uw werkgever in Winterswijk meddo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk meddo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk meddo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk meddo. Uw werkgever in Winterswijk meddo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk meddo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk meddo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk meddo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk meddo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk meddo of met bevallingsverlof bent in Winterswijk meddo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk meddo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk meddo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk meddo
 • Als u in Winterswijk meddo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk meddo wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk meddo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk meddo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk meddo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk meddo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk meddo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk meddo. Uitzonderingen in Winterswijk meddo;
 • Als uw werkgever in Winterswijk meddo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk meddo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk meddo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk meddo niet geschikt voor uw werk in Winterswijk meddo of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk meddo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk meddo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk meddo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk meddo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk meddo verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk meddo u eveneens wel ontslaan.