Ontslag Winterswijk kotten

Uw werkgever in Winterswijk kotten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk kotten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk kotten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk kotten. Uw werkgever in Winterswijk kotten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk kotten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk kotten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk kotten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk kotten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk kotten of met bevallingsverlof bent in Winterswijk kotten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk kotten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk kotten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk kotten
 • Als u in Winterswijk kotten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk kotten wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk kotten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk kotten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk kotten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk kotten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk kotten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk kotten. Uitzonderingen in Winterswijk kotten;
 • Als uw werkgever in Winterswijk kotten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk kotten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk kotten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk kotten niet geschikt voor uw werk in Winterswijk kotten of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk kotten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk kotten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk kotten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk kotten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk kotten verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk kotten u eveneens wel ontslaan.