Ontslag Winterswijk huppel

Uw werkgever in Winterswijk huppel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk huppel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk huppel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk huppel. Uw werkgever in Winterswijk huppel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk huppel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk huppel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk huppel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk huppel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk huppel of met bevallingsverlof bent in Winterswijk huppel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk huppel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk huppel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk huppel
 • Als u in Winterswijk huppel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk huppel wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk huppel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk huppel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk huppel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk huppel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk huppel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk huppel. Uitzonderingen in Winterswijk huppel;
 • Als uw werkgever in Winterswijk huppel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk huppel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk huppel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk huppel niet geschikt voor uw werk in Winterswijk huppel of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk huppel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk huppel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk huppel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk huppel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk huppel verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk huppel u eveneens wel ontslaan.