Ontslag Winterswijk henxel

Uw werkgever in Winterswijk henxel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk henxel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk henxel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk henxel. Uw werkgever in Winterswijk henxel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk henxel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk henxel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk henxel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk henxel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk henxel of met bevallingsverlof bent in Winterswijk henxel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk henxel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk henxel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk henxel
 • Als u in Winterswijk henxel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk henxel wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk henxel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk henxel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk henxel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk henxel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk henxel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk henxel. Uitzonderingen in Winterswijk henxel;
 • Als uw werkgever in Winterswijk henxel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk henxel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk henxel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk henxel niet geschikt voor uw werk in Winterswijk henxel of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk henxel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk henxel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk henxel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk henxel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk henxel verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk henxel u eveneens wel ontslaan.