Ontslag Winterswijk corle

Uw werkgever in Winterswijk corle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk corle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk corle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk corle. Uw werkgever in Winterswijk corle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk corle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk corle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk corle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk corle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk corle of met bevallingsverlof bent in Winterswijk corle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk corle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk corle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk corle
 • Als u in Winterswijk corle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk corle wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk corle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk corle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk corle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk corle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk corle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk corle. Uitzonderingen in Winterswijk corle;
 • Als uw werkgever in Winterswijk corle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk corle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk corle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk corle niet geschikt voor uw werk in Winterswijk corle of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk corle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk corle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk corle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk corle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk corle verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk corle u eveneens wel ontslaan.