Ontslag Winterswijk brinkheurne

Uw werkgever in Winterswijk brinkheurne mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk brinkheurne zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk brinkheurne

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk brinkheurne. Uw werkgever in Winterswijk brinkheurne mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk brinkheurne arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk brinkheurne niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk brinkheurne te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk brinkheurne u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk brinkheurne of met bevallingsverlof bent in Winterswijk brinkheurne.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk brinkheurne kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk brinkheurne die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk brinkheurne
 • Als u in Winterswijk brinkheurne lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk brinkheurne wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk brinkheurne lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk brinkheurne lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk brinkheurne wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk brinkheurne op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk brinkheurne

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk brinkheurne. Uitzonderingen in Winterswijk brinkheurne;
 • Als uw werkgever in Winterswijk brinkheurne bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk brinkheurne aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk brinkheurne gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk brinkheurne niet geschikt voor uw werk in Winterswijk brinkheurne of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk brinkheurne.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk brinkheurne

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk brinkheurne niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk brinkheurne of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk brinkheurne verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk brinkheurne u eveneens wel ontslaan.