Ontslag Winterswijk

Uw werkgever in Winterswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winterswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winterswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winterswijk. Uw werkgever in Winterswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winterswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winterswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winterswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winterswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winterswijk of met bevallingsverlof bent in Winterswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winterswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winterswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winterswijk
 • Als u in Winterswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winterswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Winterswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winterswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winterswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winterswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winterswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winterswijk. Uitzonderingen in Winterswijk;
 • Als uw werkgever in Winterswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winterswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winterswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winterswijk niet geschikt voor uw werk in Winterswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Winterswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winterswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winterswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winterswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winterswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Winterswijk u eveneens wel ontslaan.