Ontslag Wintelre

Uw werkgever in Wintelre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wintelre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wintelre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wintelre. Uw werkgever in Wintelre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wintelre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wintelre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wintelre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wintelre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wintelre of met bevallingsverlof bent in Wintelre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wintelre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wintelre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wintelre
 • Als u in Wintelre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wintelre wilt opnemen;
 • Omdat u in Wintelre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wintelre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wintelre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wintelre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wintelre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wintelre. Uitzonderingen in Wintelre;
 • Als uw werkgever in Wintelre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wintelre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wintelre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wintelre niet geschikt voor uw werk in Wintelre of
 • u functioneert niet voldoende in Wintelre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wintelre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wintelre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wintelre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wintelre verblijft, dan mag uw werkgever in Wintelre u eveneens wel ontslaan.