Ontslag Winsum

Uw werkgever in Winsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winsum. Uw werkgever in Winsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winsum of met bevallingsverlof bent in Winsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winsum
 • Als u in Winsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Winsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winsum. Uitzonderingen in Winsum;
 • Als uw werkgever in Winsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winsum niet geschikt voor uw werk in Winsum of
 • u functioneert niet voldoende in Winsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winsum verblijft, dan mag uw werkgever in Winsum u eveneens wel ontslaan.