Ontslag Winssen

Uw werkgever in Winssen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winssen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winssen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winssen. Uw werkgever in Winssen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winssen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winssen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winssen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winssen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winssen of met bevallingsverlof bent in Winssen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winssen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winssen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winssen
 • Als u in Winssen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winssen wilt opnemen;
 • Omdat u in Winssen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winssen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winssen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winssen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winssen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winssen. Uitzonderingen in Winssen;
 • Als uw werkgever in Winssen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winssen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winssen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winssen niet geschikt voor uw werk in Winssen of
 • u functioneert niet voldoende in Winssen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winssen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winssen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winssen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winssen verblijft, dan mag uw werkgever in Winssen u eveneens wel ontslaan.