Ontslag Winschoterhoogebrug

Uw werkgever in Winschoterhoogebrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winschoterhoogebrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winschoterhoogebrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winschoterhoogebrug. Uw werkgever in Winschoterhoogebrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winschoterhoogebrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winschoterhoogebrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winschoterhoogebrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winschoterhoogebrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winschoterhoogebrug of met bevallingsverlof bent in Winschoterhoogebrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winschoterhoogebrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winschoterhoogebrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winschoterhoogebrug
 • Als u in Winschoterhoogebrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winschoterhoogebrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Winschoterhoogebrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winschoterhoogebrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winschoterhoogebrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winschoterhoogebrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winschoterhoogebrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winschoterhoogebrug. Uitzonderingen in Winschoterhoogebrug;
 • Als uw werkgever in Winschoterhoogebrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winschoterhoogebrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winschoterhoogebrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winschoterhoogebrug niet geschikt voor uw werk in Winschoterhoogebrug of
 • u functioneert niet voldoende in Winschoterhoogebrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winschoterhoogebrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winschoterhoogebrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winschoterhoogebrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winschoterhoogebrug verblijft, dan mag uw werkgever in Winschoterhoogebrug u eveneens wel ontslaan.