Ontslag Winschoten

Uw werkgever in Winschoten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winschoten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winschoten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winschoten. Uw werkgever in Winschoten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winschoten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winschoten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winschoten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winschoten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winschoten of met bevallingsverlof bent in Winschoten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winschoten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winschoten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winschoten
 • Als u in Winschoten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winschoten wilt opnemen;
 • Omdat u in Winschoten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winschoten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winschoten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winschoten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winschoten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winschoten. Uitzonderingen in Winschoten;
 • Als uw werkgever in Winschoten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winschoten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winschoten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winschoten niet geschikt voor uw werk in Winschoten of
 • u functioneert niet voldoende in Winschoten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winschoten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winschoten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winschoten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winschoten verblijft, dan mag uw werkgever in Winschoten u eveneens wel ontslaan.