Ontslag Winneweer

Uw werkgever in Winneweer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winneweer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winneweer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winneweer. Uw werkgever in Winneweer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winneweer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winneweer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winneweer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winneweer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winneweer of met bevallingsverlof bent in Winneweer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winneweer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winneweer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winneweer
 • Als u in Winneweer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winneweer wilt opnemen;
 • Omdat u in Winneweer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winneweer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winneweer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winneweer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winneweer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winneweer. Uitzonderingen in Winneweer;
 • Als uw werkgever in Winneweer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winneweer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winneweer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winneweer niet geschikt voor uw werk in Winneweer of
 • u functioneert niet voldoende in Winneweer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winneweer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winneweer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winneweer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winneweer verblijft, dan mag uw werkgever in Winneweer u eveneens wel ontslaan.