Ontslag Winkelstraat

Uw werkgever in Winkelstraat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winkelstraat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winkelstraat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winkelstraat. Uw werkgever in Winkelstraat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winkelstraat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winkelstraat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winkelstraat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winkelstraat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winkelstraat of met bevallingsverlof bent in Winkelstraat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winkelstraat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winkelstraat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winkelstraat
 • Als u in Winkelstraat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winkelstraat wilt opnemen;
 • Omdat u in Winkelstraat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winkelstraat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winkelstraat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winkelstraat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winkelstraat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winkelstraat. Uitzonderingen in Winkelstraat;
 • Als uw werkgever in Winkelstraat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winkelstraat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winkelstraat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winkelstraat niet geschikt voor uw werk in Winkelstraat of
 • u functioneert niet voldoende in Winkelstraat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winkelstraat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winkelstraat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winkelstraat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winkelstraat verblijft, dan mag uw werkgever in Winkelstraat u eveneens wel ontslaan.