Ontslag Winkelshoek

Uw werkgever in Winkelshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Winkelshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Winkelshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Winkelshoek. Uw werkgever in Winkelshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Winkelshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Winkelshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Winkelshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Winkelshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Winkelshoek of met bevallingsverlof bent in Winkelshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Winkelshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Winkelshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Winkelshoek
 • Als u in Winkelshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Winkelshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Winkelshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Winkelshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Winkelshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Winkelshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Winkelshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Winkelshoek. Uitzonderingen in Winkelshoek;
 • Als uw werkgever in Winkelshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Winkelshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Winkelshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Winkelshoek niet geschikt voor uw werk in Winkelshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Winkelshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Winkelshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Winkelshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Winkelshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Winkelshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Winkelshoek u eveneens wel ontslaan.