Ontslag Windesheim

Uw werkgever in Windesheim mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Windesheim zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Windesheim

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Windesheim. Uw werkgever in Windesheim mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Windesheim arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Windesheim niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Windesheim te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Windesheim u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Windesheim of met bevallingsverlof bent in Windesheim.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Windesheim kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Windesheim die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Windesheim
 • Als u in Windesheim lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Windesheim wilt opnemen;
 • Omdat u in Windesheim lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Windesheim lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Windesheim wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Windesheim op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Windesheim

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Windesheim. Uitzonderingen in Windesheim;
 • Als uw werkgever in Windesheim bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Windesheim aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Windesheim gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Windesheim niet geschikt voor uw werk in Windesheim of
 • u functioneert niet voldoende in Windesheim.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Windesheim

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Windesheim niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Windesheim of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Windesheim verblijft, dan mag uw werkgever in Windesheim u eveneens wel ontslaan.