Ontslag Wilsveen

Uw werkgever in Wilsveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wilsveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wilsveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wilsveen. Uw werkgever in Wilsveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wilsveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wilsveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wilsveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wilsveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wilsveen of met bevallingsverlof bent in Wilsveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wilsveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wilsveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wilsveen
 • Als u in Wilsveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wilsveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Wilsveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wilsveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wilsveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wilsveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wilsveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wilsveen. Uitzonderingen in Wilsveen;
 • Als uw werkgever in Wilsveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wilsveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wilsveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wilsveen niet geschikt voor uw werk in Wilsveen of
 • u functioneert niet voldoende in Wilsveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wilsveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wilsveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wilsveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wilsveen verblijft, dan mag uw werkgever in Wilsveen u eveneens wel ontslaan.