Ontslag Wilsum

Uw werkgever in Wilsum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wilsum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wilsum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wilsum. Uw werkgever in Wilsum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wilsum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wilsum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wilsum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wilsum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wilsum of met bevallingsverlof bent in Wilsum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wilsum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wilsum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wilsum
 • Als u in Wilsum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wilsum wilt opnemen;
 • Omdat u in Wilsum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wilsum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wilsum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wilsum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wilsum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wilsum. Uitzonderingen in Wilsum;
 • Als uw werkgever in Wilsum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wilsum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wilsum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wilsum niet geschikt voor uw werk in Wilsum of
 • u functioneert niet voldoende in Wilsum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wilsum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wilsum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wilsum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wilsum verblijft, dan mag uw werkgever in Wilsum u eveneens wel ontslaan.