Ontslag Wilnis

Uw werkgever in Wilnis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wilnis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wilnis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wilnis. Uw werkgever in Wilnis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wilnis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wilnis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wilnis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wilnis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wilnis of met bevallingsverlof bent in Wilnis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wilnis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wilnis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wilnis
 • Als u in Wilnis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wilnis wilt opnemen;
 • Omdat u in Wilnis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wilnis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wilnis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wilnis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wilnis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wilnis. Uitzonderingen in Wilnis;
 • Als uw werkgever in Wilnis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wilnis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wilnis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wilnis niet geschikt voor uw werk in Wilnis of
 • u functioneert niet voldoende in Wilnis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wilnis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wilnis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wilnis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wilnis verblijft, dan mag uw werkgever in Wilnis u eveneens wel ontslaan.