Ontslag Willige langerak

Uw werkgever in Willige langerak mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Willige langerak zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Willige langerak

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Willige langerak. Uw werkgever in Willige langerak mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Willige langerak arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Willige langerak niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Willige langerak te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Willige langerak u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Willige langerak of met bevallingsverlof bent in Willige langerak.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Willige langerak kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Willige langerak die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Willige langerak
 • Als u in Willige langerak lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Willige langerak wilt opnemen;
 • Omdat u in Willige langerak lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Willige langerak lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Willige langerak wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Willige langerak op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Willige langerak

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Willige langerak. Uitzonderingen in Willige langerak;
 • Als uw werkgever in Willige langerak bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Willige langerak aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Willige langerak gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Willige langerak niet geschikt voor uw werk in Willige langerak of
 • u functioneert niet voldoende in Willige langerak.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Willige langerak

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Willige langerak niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Willige langerak of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Willige langerak verblijft, dan mag uw werkgever in Willige langerak u eveneens wel ontslaan.