Ontslag Willeskop

Uw werkgever in Willeskop mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Willeskop zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Willeskop

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Willeskop. Uw werkgever in Willeskop mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Willeskop arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Willeskop niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Willeskop te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Willeskop u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Willeskop of met bevallingsverlof bent in Willeskop.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Willeskop kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Willeskop die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Willeskop
 • Als u in Willeskop lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Willeskop wilt opnemen;
 • Omdat u in Willeskop lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Willeskop lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Willeskop wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Willeskop op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Willeskop

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Willeskop. Uitzonderingen in Willeskop;
 • Als uw werkgever in Willeskop bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Willeskop aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Willeskop gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Willeskop niet geschikt voor uw werk in Willeskop of
 • u functioneert niet voldoende in Willeskop.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Willeskop

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Willeskop niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Willeskop of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Willeskop verblijft, dan mag uw werkgever in Willeskop u eveneens wel ontslaan.