Ontslag Willemstad

Uw werkgever in Willemstad mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Willemstad zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Willemstad

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Willemstad. Uw werkgever in Willemstad mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Willemstad arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Willemstad niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Willemstad te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Willemstad u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Willemstad of met bevallingsverlof bent in Willemstad.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Willemstad kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Willemstad die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Willemstad
 • Als u in Willemstad lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Willemstad wilt opnemen;
 • Omdat u in Willemstad lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Willemstad lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Willemstad wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Willemstad op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Willemstad

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Willemstad. Uitzonderingen in Willemstad;
 • Als uw werkgever in Willemstad bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Willemstad aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Willemstad gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Willemstad niet geschikt voor uw werk in Willemstad of
 • u functioneert niet voldoende in Willemstad.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Willemstad

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Willemstad niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Willemstad of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Willemstad verblijft, dan mag uw werkgever in Willemstad u eveneens wel ontslaan.