Ontslag Willemsoord

Uw werkgever in Willemsoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Willemsoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Willemsoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Willemsoord. Uw werkgever in Willemsoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Willemsoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Willemsoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Willemsoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Willemsoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Willemsoord of met bevallingsverlof bent in Willemsoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Willemsoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Willemsoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Willemsoord
 • Als u in Willemsoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Willemsoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Willemsoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Willemsoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Willemsoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Willemsoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Willemsoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Willemsoord. Uitzonderingen in Willemsoord;
 • Als uw werkgever in Willemsoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Willemsoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Willemsoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Willemsoord niet geschikt voor uw werk in Willemsoord of
 • u functioneert niet voldoende in Willemsoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Willemsoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Willemsoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Willemsoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Willemsoord verblijft, dan mag uw werkgever in Willemsoord u eveneens wel ontslaan.