Ontslag Willemsdorp

Uw werkgever in Willemsdorp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Willemsdorp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Willemsdorp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Willemsdorp. Uw werkgever in Willemsdorp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Willemsdorp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Willemsdorp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Willemsdorp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Willemsdorp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Willemsdorp of met bevallingsverlof bent in Willemsdorp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Willemsdorp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Willemsdorp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Willemsdorp
 • Als u in Willemsdorp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Willemsdorp wilt opnemen;
 • Omdat u in Willemsdorp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Willemsdorp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Willemsdorp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Willemsdorp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Willemsdorp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Willemsdorp. Uitzonderingen in Willemsdorp;
 • Als uw werkgever in Willemsdorp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Willemsdorp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Willemsdorp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Willemsdorp niet geschikt voor uw werk in Willemsdorp of
 • u functioneert niet voldoende in Willemsdorp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Willemsdorp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Willemsdorp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Willemsdorp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Willemsdorp verblijft, dan mag uw werkgever in Willemsdorp u eveneens wel ontslaan.