Ontslag Willebrordushoek

Uw werkgever in Willebrordushoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Willebrordushoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Willebrordushoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Willebrordushoek. Uw werkgever in Willebrordushoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Willebrordushoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Willebrordushoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Willebrordushoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Willebrordushoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Willebrordushoek of met bevallingsverlof bent in Willebrordushoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Willebrordushoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Willebrordushoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Willebrordushoek
 • Als u in Willebrordushoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Willebrordushoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Willebrordushoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Willebrordushoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Willebrordushoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Willebrordushoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Willebrordushoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Willebrordushoek. Uitzonderingen in Willebrordushoek;
 • Als uw werkgever in Willebrordushoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Willebrordushoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Willebrordushoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Willebrordushoek niet geschikt voor uw werk in Willebrordushoek of
 • u functioneert niet voldoende in Willebrordushoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Willebrordushoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Willebrordushoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Willebrordushoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Willebrordushoek verblijft, dan mag uw werkgever in Willebrordushoek u eveneens wel ontslaan.