Ontslag Wilhelmsoord

Uw werkgever in Wilhelmsoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wilhelmsoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wilhelmsoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wilhelmsoord. Uw werkgever in Wilhelmsoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wilhelmsoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wilhelmsoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wilhelmsoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wilhelmsoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wilhelmsoord of met bevallingsverlof bent in Wilhelmsoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wilhelmsoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wilhelmsoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wilhelmsoord
 • Als u in Wilhelmsoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wilhelmsoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Wilhelmsoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wilhelmsoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wilhelmsoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wilhelmsoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wilhelmsoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wilhelmsoord. Uitzonderingen in Wilhelmsoord;
 • Als uw werkgever in Wilhelmsoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wilhelmsoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wilhelmsoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wilhelmsoord niet geschikt voor uw werk in Wilhelmsoord of
 • u functioneert niet voldoende in Wilhelmsoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wilhelmsoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wilhelmsoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wilhelmsoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wilhelmsoord verblijft, dan mag uw werkgever in Wilhelmsoord u eveneens wel ontslaan.