Ontslag Wilhelminaoord

Uw werkgever in Wilhelminaoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Wilhelminaoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Wilhelminaoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Wilhelminaoord. Uw werkgever in Wilhelminaoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Wilhelminaoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Wilhelminaoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Wilhelminaoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Wilhelminaoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Wilhelminaoord of met bevallingsverlof bent in Wilhelminaoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Wilhelminaoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Wilhelminaoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Wilhelminaoord
 • Als u in Wilhelminaoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Wilhelminaoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Wilhelminaoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Wilhelminaoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Wilhelminaoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Wilhelminaoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Wilhelminaoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Wilhelminaoord. Uitzonderingen in Wilhelminaoord;
 • Als uw werkgever in Wilhelminaoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Wilhelminaoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Wilhelminaoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Wilhelminaoord niet geschikt voor uw werk in Wilhelminaoord of
 • u functioneert niet voldoende in Wilhelminaoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Wilhelminaoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Wilhelminaoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Wilhelminaoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Wilhelminaoord verblijft, dan mag uw werkgever in Wilhelminaoord u eveneens wel ontslaan.